שיעור שלושים ושניים הרומאן כסוג ספרותי

הצורות השונות המתקיימות ברומאן המודרני הולמות את ההגדרה הזאת — מתן ביטוי לגודש החיים' האישי והחברתי . עם הרומאן המודרני מתחילה הספרות ללכת לקראת עיקרה , כי כל מה שטעמנו הספרותי משתפר , לא היוצא מגדר הרגיל מעלה את יק 1 ד ההנאה מן הספרות , אף לא רק האדם המורם מעם . ספרות מעולה מדליקה גם פרט אפור ומגלה את הפיוט היומיומי שבחיים ; את המציאות החיה , לא את הבדיה שבאגדה . הבעיות החברתיות התרבותיות , הכרוכות בהתהוות הרומאן , כוללות את בעלות התקופה המסוכסכות , הן מבחינת חיי היחיד הרגשיים האינטלקטואליים והן מבחינת החברה . עלייתו של המעמד הבינוני גורמת לכמה וכמה התרחבויות בהיקף היריעה שהרומאן שואף לגולל לפנינו : ( א ) התרחבות אנושית . הרומאן המודרני הוא יריעה אנושית רחבה הנותן ביטוי לרצונם של בני המעמד הבינוני למצוא בספרות אנשים דומים להם . הרומאן מגלה את האדם הבינוני על חייו האינטנסיביים , וכתוצאה מכך מתרחבת הגאלריה של הדמויות האנושיות לאין סוף . מופיעים נציגים של עולמות שונים — חברתיים , כלכליים ותרבותיים , וממילא עולה גם תחושת מאבק בין מעמדות . המעמד האריסטוקראטי , המיוצג בדראמה , אינו עובר ובט...  אל הספר
מוסד ביאליק