חלק חמישי התפתחות הרומאן בתחנה השלישית ליטא, פולין, אוקראינה - בתחום המושב של הקיסרות הרוסית (1920-1840)