שיעור שלושים ריאליזם ואקטואליזם - פרל וארטר: דברי סיכום

העיון ב'הצופה לבית ישראל' מסייע בהבנת קו התפתחות ספרותנו במאה התשע עשרה . יצחק ארטר , הצעיר מפרל , הוא כמעט בן זמנו ובוודאי בן םביבתו . ארטר נולד ב 1791 ומת ב , 1851 פרל נולד ב 1773 ומת ב . 1839 כתיבתם של השניים יונקת מהתחנה החדשה של הספרות העברית החדשה : גאליציה ( הקיסרות האוסטרו"הונגארית . ( כבר ציינו , כי בתחנה זו מיתוסף היסוד של ההערכה החברתית — אותו יסוד , שהיה חסר לסופר העברי במאה השמונה עשרה . חסרון יסוד זה הפך את הצורות של הסיפורת לצורות היוליות , המגששות אל הסיפור אד אינן מגיעות אליו . עם כניסת הספרות לתוך סביבה של המוני ישראל , המעורים עדיין בתרבות ישראל המסורתית , עומד המספר העברי לראשונה בפני ההכרח להעריך את החיים שעליהם הוא מספר , ולא רק לספר עליהם . ללא כל ספק פועל בשניהם יסוד מודע אחד על שתי צורותיו . קודם כול , הסתכלות בחיי הרבים , בחיי העם היהודי , בגאליציה בפרט , ובמידה ידועה באוקראינה , ובמקצת אף בפולין . ההסתכלות תובעת תיקונים הומאניסטיים ; היא מכוונת להיות ביקורת שוללת לתכונות החיים הרוחניות המוסריזת בפרט , ובמידה רבה הכלכליות חברתיות , שהרי מתוך ראייה בתכונות...  אל הספר
מוסד ביאליק