שיעור עשרים ותשעה הלבושים האמנותיים בסאטירות של ארטר

היסוד האליגורי שבארטר איננו בעצם אליגורי אלא אליגוריסטי . היינו : על פי רוב , על פי האמצעים שהוא משתמש בהם , המשמעות הפנימית מוסברת על ידי המחבר מניה וביה בדרך סיפורו . הוא אינו בונה אליגורית שלמה ומעמיד אותנו בפני חידה' אלא מעמיד רק כמה מסממניה , כדי להראות , שסיפור המעשה הגלוי אינו סיטואציה בפני עצמה . הוא מתחיל לבנות אליגורית ומסלקת לרגל הסיפור . אחד מן הגיבורים פותח בדברים ארוכים , הנאום , למעשה , הוא מעין מונולוג . המונולוג ב'הצופה לבית ישראל' ובמידה רבה בסיפור עד היום , אין כוונתו ' לגלות את בפש המדבר , האישית הפרטית , על זיקותיה השונות לעולם מסביב , אלא הוא מתכוון לפתח רעיונות , אידיאות . משהו מן היסוד הסיפורי ' ועל כן משהו מן היסוד האישי הפסיכולוגי , משתמר בנאום הזה , אבל בעצם אין אנו למדים מתוך דברי המחבר על אישיותוישלו' על חייו שלו' על זיקותיו הנפשיות שלו לעולם ומלואו . למעשה אנו שומעים במונולוג כזה הרצאה , לעתים בצורת פיליטון' לעתים בצורת מסה ספרותית . עיקר המונולוג כאן הוא הרצאי , עיוני אידיאי ' לא פסיכולוגיסטי אישי ; המחבר מפתח אידיאות ידועות , רובן ככולן חברתיות , אשר ב...  אל הספר
מוסד ביאליק