חלק רביעי התפתחות הסאטירה בתחנה השנייה גאליציה בתחומי הקיסרות האוסטרו־הונגארית (1850-1810)