חלק שלישי התפתחות הסיפורת בתחנה הראשונה איטליה, הולאנד וגרמניה (1810-1725)