שיעור שישה־עשר אמת סטאטית ואמת דינאמית

אשר לטענה השלישית — שירת ההשכלה היא שירה דידאקטית — גם טענה זו . אם היא נתפסת כפשוטה , אינה נכונה . דידאקטיות אינה עומדת בסתירה לשירה טובה , והראיה — פרק א בתהילים : שיר דידאקטי מובהק , ועם זאת יש בו מישקע חושי ! בשעה שהרגש המוראליסטי שבמשורר התבשל כדי שיר , נוצרו אצלו תמונות חושיות , והוא רואה לפניו 'מושב לצים / 'עץ שתול על פלגי מים , ' ' מוץ אשר תדפנו רוח' — והתמונות הללו נתקשרו אצלו בחיי אדם , בשכר ועונש לצדיק ולרשע . הדידאקטיות כאן אינה פוגמת בציוריות השיר . הפגם איננו אפוא בדידאקטיות , כי אם בסטאטיות . אמת סטאטית — אמת חוקית , הגיונית , אינטלקטואלית , אמת מופשטת . אמת דינאמית — אמת שבחוויה תכופה 1 שבתפיסת איזה חלק של היש , ואפילו חלק זה לבוש רעיון . אצל רבים מושרשת הדעה שהשיר הלירי הוא שיר המספר על רגש אישי פרטי של המשורר ( מעין מכתב שהמשורר כותב אל עצמו ) 1 אי אפשר לה לשירה לירית להיות שירה עיונית או פילוסופית . זו דעה מוטעית . שיר לירי אמיתי אינו מוציא מכלל אפשרויות הבעתו את התפיסה העיונית , המחשבתית ואפילו השכלית . היסוד העיוני , אפילו הפילוסופי הטהור , יכול להיות אחד היסודות ...  אל הספר
מוסד ביאליק