שיעור חמישה־עשר פרסונאליזם ואינדיבידואליזם

הטענה השנייה מניחה את העדר ה'אני' בשירת ההשכלה 11 ה'אני' של המשורר איננו מתגלה , איננו פועל . מה אמת בטענה זו י שאלת ה'אני' בשירת ההשכלה , מבחינה צורנית ממש ( באיזו מידה יש 'אני' או אין 'אני , ( ' לא היתד . צריכה לעלות כלל על הדעת . ה'אני' המפורש , המופיע כשם הכינוי ממש בשיר של השתפכות הנפש , מצוי הרבה מאוד בשירת ההשכלה . לדוגמה : בשיר 'חלום עובר' של אד"ם הכהן — בחלומי , הובאתי , עמדתי , נפשי לא יודעת , רצתי וכדומה . הרבה מאוד מן השירה הלירית בתקופת ההשכלה מקומו הפורמאלי הוא בתוך השירה האפית הדראמאטית והאליגוריה הנכתבת באותה תקופה . השירה הלירית מופיעה באחת מן הצורות הללו : במונולוג טהור או בדיאלוג הנהפך אף הוא למונולוג , כי בעצם השותף לשיחה רק שואל שאלות ומדבר רק גיבור אחד , באופן שהשירה הזאת מלאה מונולוגים . מונולוגים אלה , שכל עצמם הם פתחוךפה לאותן תכונות נפש אידיאליות שאליהן שואפות השירה הדראמאטית והאליגוריה , ממילא נהפכים לשירים ליריים שכולם הפלאה זו או אחרת לשלמות זו או אחרת — שלמות בהוויה הטבעית , בהוויה האנושית ובהוויה החברתית . ה'אני' בשירת ההשכלה — הלוואי לא היה מרובה כל כך ,...  אל הספר
מוסד ביאליק