שיעור שלושה־עשר טענות הביקורת כנגד הליריקה בתקופת ההשכלה

עומדות לפנינו שתי שאלות : ( א ) השירה — לעומת הפרוזה — מהי ? ( ב ) השירה הלירית — לעומת השירה האפית והדראמאטית — מהי ? נתחיל בבירור מהות השאלה הראשונה , שבה מתלבטים הוגי המחקר הספרותי למן המאה השמונה עשרה ועד היום . ננסה להגדיר ספרות יפה מהי , לעומת ספרות שהיא פרוזה אינפורמאטיבית , ואז נוכל לצמצם את העניין ולומר , כי בתוך הספרות היפה יש סוג ידוע המתקרב לעניין השירה , על פי סימנים ידועים שאפשר לתת אותם כסימני היכר לשירה . פרוזה אינפורמאטיבית מדעית גרידא שואפת להפעיל רק את כוח התפיסה השכלית שבאדם . ספרות יפה , ספרות יוצרת' היא זו השואפת להפעיל את כללות כוחותיו הנפשיים של האדם לסוגיהם השונים : השכלי , הרגשי , הדמיוני , הזכרוני . אפשר אין פרוזה אינפורמאטיבית אידיאלית קיימת בעולם , אלא אם כן היא משתמשת רק בסמלים מאתימאטיים . אבל ספרות שאינה מתכוונת לדבר רק אל השכל , היינו להמציא מזון לתפיסה האינטלקטואלית של האדם , אלא כוונתה להפעיל את האדם כולו , הרי היא נעשית ספרות יוצרת , ספרות יפה . הספרות היפה אינה באה להקנות דעת , היא שואפת 'להרחיב את הדעת , ' במובן העברי של הביטוי : לגרום לאדם הנאה ...  אל הספר
מוסד ביאליק