שיעור עשירי הנאטוראליזם

גם את הנאטוראליזם ביצירה הספרותית קשה להגדיר הגדרה מדעית . אפשר להתחיל להבין אותו' בכל המורכב שבו , אם זוכרים שהזרם הזה אינו נופל לתוך הספרות האירופית בבת אחת , אלא הוא מעין המשך דרכה של הראייה הקודמת — הריאליסטית . הנאטוראליזם בודוה על פי ח ב , נושאים ורקע םיפורי אמנותי מחיי השכבות החברתיות הנקראות 'נמוכות , ' מפני שבשכבות האלו הנפשות קרובות יותר לתכיפות התגובה הטבעית על הגורמים המולידים אותה . מכיוון שכך , הגיבור הוא טבעי יותר , אינו מדכא את תגובותיו , אינו מנומס , אינו פילוסוף , אינו מזייף כביכול את תגובותיו . אמרנו , המשכו של הריאליזם , אבל למעשה זהו המשך שאינו מרחיב את הראייה אלא מצמצמה , מעמיד אותה על מיעוטה המיכאניסטי . מבחינה חיצונית יונק הנאטוראליזם מן הנטיות המדעיות המיכאניסטיות של הביולוגיה והסוציולוגיה של המאה התשע עשרה , ובמידה רבה גם של המאה העשרים . לפיכך רואה הנאטוראליזם , גם בחיי האדם האישיים והפרטיים וגם בחיי החברה , סיבות יסוד שאפשר לקובען קביעה דיאגנוסטית מעבדית : סיבות המולידות , בהכרח , תולדות יסודיות בחיי הגיבור היחיד ובחיי החברה . הנאטוראליזם שואף להעמיד תיאור א...  אל הספר
מוסד ביאליק