שיעור תשיעי הריאליזם

קל יותר לתת סימנים כרונולוגיים למהותו של הריאליזם מאשר להגדירו הגדרה תוכנית מושגית מספיקה . מבחינה כרונולוגית מותר לומר , אמנם בהסתייגות ידועה , שהריאליזם , המתפתח בכעין תגובה לתקופת הרומאנטיזם בספרות , ומתגלה בעיקרו בפרוזה ( ברומאן ובסיפור , ( תחילתו במחציתה הראשונה של המאה התשע עשרה והוא משגשג במחציתה השנייה של מאה זו . בצרפת הוא מתגלה בבאלזאק ' ( 1850—1799 ) במופאסאן ; ( 1893—1850 ) באנגליה בתאקרי , ( 1863—1811 ) במרדית ; ( 1909—1828 ) ברוסיה בטורגנייב , ( 1883—1818 ) בטולסטוי ' ( 1883—1828 ) בדוסטוייבסקי . ( 1881—1821 ) מבחינה היסטורית כרונולוגית רואים את הריאליזם בספרות כתרומתה של המאה התשע עשרה , אף על פי שאין לבטוח בתחומים כרונולוגיים אלה כשלעצמם , שהרי הריאליזם באנגליה הוא פרי מחציתה השנייה של המאה השמונה עשרה , לדוגמה : הנרי פילדינג , ( 1754—1707 ) סמולט , ( 1771—1721 ) לורנס סטרן . ( 1768—1713 ) ספריו של סטרן השפיעו השפעה עצומה על הפרוזה הריאליסטית של גיתה מצד אחד , ועל טולסטוי מצד שני . מכאן הקושי בקביעת התחומים הכרונולוגיים . אולם אם גם מוצאים אנו את הריאליזם בתקופות קודמו...  אל הספר
מוסד ביאליק