שיעור שביעי הקלאסיציזם

הקלאסיציזם הוא דרך ראייה בעולם , שאופיה מסתמן בייחוד בנטייתה לתפיסת חוק , גם בהוויה , גם ביצירה הספרותית המשקפת את ההוויה . יש דין ודיין בעולם . אם מבינים את החוק של ההוויה אפשר להבין את העולם . הקלאסיציזם בספרות האירופית הוא אותו זרם המעמיד במרכזו את הערצתו לספרות הקלאסית , בשל הקווים השלמים , ועל כן גם הנצחיים , המאפיינים אותה . קווים אלה מיוסדים במערכת חוקים , המהווה , לפי דעת היוצר , את היופי ואת ההארמוניה שהיצירה שואפת אליהם — יופי והארמוניה שהגיעו ביצירה הספרותית הקלאסית היוונית והרומית לשיא שלמותם . קלאסית — כל יצירה השייכת לעולם העתיק . קלאסיציסטית או ניאו קלאסית — יצירה השייכת לזרם המתחדש באירופה והשואף לחדש את הדרך הקלאסית המופתית . הניאו קלאםיקאנים האמינו , כי אפשר גם לחקור את החוקים המשפרים את היצירה , וניסו ללמוד אותם מתוך דברי אריסטו . אלא שאריסטו לא קבע חוקים להומרוס או לאווריפידס . אריסטו נהג מנהג איש מדע אמפירי ; הוא שאל : כיצד נבנתה יצירה זו ומה הם היסודות שלה ; מדוע שונה השפעתה של הטראגדיה על קהל הצופים מזו של הקומדיה . לאחר שתיאר את שני הדברים הללו השתדל לקבוע את יח...  אל הספר
מוסד ביאליק