שיעור שישי החלוקה לתקופות ולזרמים בספרות ההשכלה

כשאנו באים לדון בזרמים ובצורות שבספרות העברית החדשה , הבעיה הראשונה העומדת בפנינו היא קביעת תאריך ראשיתה של הספרות העברית החדשה . המחלוקת בין הפוסקים בשאלה זו היא : האם יש לראות את ראשית הספרות החדשה ברמח"ל — ( 1747—1707 ) ראשית המאה השמונה עשרה ; או יש לראותה בתקופת 'המאספים' — ( 1797 ^ 1784 ) סוף המאה השמונה עשרה . לדעת קלחנר ראשיתה של הספרות העברית החדשה היא בתקופת 'המאספים , ' מפני שכאן , לראשונה , מתחילה הספרות לטפל בבעיות ממשיות של ישראל באותה תקופה — בעיות חברה , חינוך , דת וכדומה . קלוזנר מכיר בכך , שהיו גם קודם"לכן נסיונות בתחום זה , אך פריודיקה קבועה של טיפול בבעיות החיים ומאמרים פובליציסטיים ראשונים בעברית — 'דברי שלום ואמת' לווייזל — הופיעו רק החל משנות השמונים של המאה השמונה עשרה . על כן בזמן הזה נעוצה לדעתו ראשיתה של הספרות העברית החדשה . שפירא , בספרו 'תולדות הספרות העברית החדשה / מזדהה עם קלוזנר : 'המאספים' — ראשית הספרות העברית החדשה . לחובר ( ואחרים עמו ) מתחיל למנות את ראשית הספרות העברית החדשה ברמח"ל . לדעתו , כל הרואה את הספרות כיצירה אמנותית , שעיקר טעמיה ונימוקיה...  אל הספר
מוסד ביאליק