שיעור חמישי הומאניזם הומוצנטרי — יסוד חדש

הספרות העברית החדשה איננה מתחילה מבראשית , אלא נמצאת בתוך מעגל של ספרות שכבר היתד . בדורות הקודמים' ועם זאת היא כמעט סטיה גמורה ומוחלטת מקו התפתחותה הכללית של הספרות הישראלית לכל סוגיה וצורותיה , מן התנ"ך ועד וייזל . בתוך הספרות העברית החדשה יש משהו הקובע אותה כפרק חדש לחלוטין בספרות הזאת שהיא בעלת היסטוריה ארוכה מאוד . מהו החדש 1 על פי רוב אומרים : הספרות העברית במשך אלפיים עד אלפיים וחמש מאות שנה היתה ספרות דתית , ועסקה בעיקרו של דבר בשאלות של תורה ומצוות , ואילו הספרות החדשה היא חילונית . דברים אלה נאמרים גם בצורה אחרת : הספרות העברית , לתקופותיה השונות , מדברת בעצם בשם ההינזרות מן העולם הזה , בשם הסגפנות ואיסור ההנאה ; ואילו הספרות העברית החדשה דוגלת בשם אידיאה כללית והיא — ההנאה מן העולם הזה . שני הדברים נכונים , אבל אין בהם מן הדיוק . המכיר את התנ"ך , את התלמוד , את ספרות הגאונים יכו / יודע , כי הספרות העברית אפילו בתקופותיה הקודמות אינה ספרות דתית העוסקת רק בשאלת קיום המצוות . האגדה , המדרש , הקבלה , החסידות ואפילו ספרות המוסר מלאים וגדושים עניינים אנושיים טהורים . הם מתארים את ...  אל הספר
מוסד ביאליק