שיעור שני ההתרחבויות הדימוגראפית, הגיאוגראפית והכלכלית

השינויים והתמורות בחיי העם במאתיים השנים האחרונות הם פרי שלוש התרחבויות : דימוגראפית , גיאוגראפית וכלכלית . יש לזכור שבתוך שלוש מאות השנים האחרונות , מ 1650 עד 1938 בערך , הלך וגדל העם היהודי באוכלוםייתו בקצב רב פי שלושה לעומת הגידול הטבעי של כל אוכלוסיה אירופית אחרת . במחצית המאה השבע עשרה היה מספר היהודים בעולם כולו מיליון אחד בקירוב ( לפי בארון . ( בשנת 1938 מספר היהודים בעולם הוא קרוב לשבעה עשר מיליון . מתוך גידול זה , המעיד על האפשרויות החדשות שניתנו ליהודי לפרות ולרבות , מתחייבים כמה עניינים — כלכליים , חברתיים ותרבותיים . הרי קומץ מספרים , המשקפים את גידול האוכלוסיה היהודית בעולם : בשנת — 1800 שניים וחצי מיליון ; בשנת — 1850 ארבעה מיליון ושלושת רבעי המיליון ; בשנת — 1880 שבעה מיליון ושלושת רבעי המיליון ; בשנת — 1900 עשרה וחצי מיליון ; בשנת — 1938 שבעה עשר מיליון ( בקירוב . ( חשובה לנו בעיקר השאלה : היכן מתרכזים האוכלוסים היהודים בפרקי זמן שונים בתקופה הנדונה ל כבר בשנת 1800 אנו מוצאים באירופה המזרחית ( בלי הבאלקאנים ) 44 % מיהדות העולם ; בשאר אירופה , ובייחוד במרכזה , . 15 % , ...  אל הספר
מוסד ביאליק