שיעור ראשון המשבר הרוחני־התרבותי בעת החדשה

הספרות העברית החדשה נוצרת והולכת בימי משבר עמוק העובר על עם ישראל . המלה 'משבר' באה לציין אותו תהליך של חליפות ותמותת בחיי האומה הישראלית , שבתוך מאתיים שנה לערך ( ולחלק האומה — מאה שנה בלבד ) שינו את דמותו ואת צלמו של העם מבחינה היסטורית תרבותית בקצב מהיר יותר מכל שידע קיבוץ אתני אחר בעולם . זאת ועוד : השינויים הגדולים הללו מתרחשים בחיי עם ישראל כשאין הוא מרוכז במקום אחד , כל שכן — במקום אחד משלו . כעם במדינתו אנו שוכחים , על פי רוב , מה שאנו חייבים לזכור . י כל המתרחש בחיינו כיום אינו אלא פרי אותם שינויים גדולים בתולדות אבותינו ואבות אבותינו בדורות האחרונים , לפני קום המדינה ולפני הציונות , שינויים גשמיים ורוחניים , שעקרונו מן הקרקע ההיסטורי שלנו . אי אפשר להבין את התופעות הספרותיות כאן בארץ , בלא שנדע ונבין אותם גלגולים שנתגלגל העם היהודי במשך מאתיים השנים האחרונות . את הספרות העברית החדשה הולידו הזמנים החדשים בתולדות העולם והאומה . ימי חייה , החל ברבע הראשון של המאה השמונה עשרה , הם כמאתיים וחמישים שנה לכל היותר — פרק קצר למדי בהיסטוריה של ספרותנו כולה , שאפילו אתה מתחיל מונה את ת...  אל הספר
מוסד ביאליק