הקדמה

מטרת השיעורים האלה להקנות הבנה היסטורית ביקורתית בדרכי התפתחותה של הספרות העברית החדשה במאתיים השנים האחרונות ! הבנת הקשרים שבין הרקע החברתי התרבותי , היינו : התחומים הכרונולוגיים והגיאוגראפיים — ה'תחנות' — שבהם מתפתחת ספרות זו , לבין התפתחות צורותיה הספרותיות . תחומים כרונולוגיים גיאוגראפיים אלה אומרים , שבחיי הקיבוץ , בחייו של אותו חלק של העם הנמצא בתחום מסוים , ב'תחנה' הנדונה , פועלים כוחות ידועים לאו דווקא כוחות ספרותיים טהורים — אלא כוחות היסטוריים , ואלה משפיעים על כיווני ההתפתחות של היצירה הספרותית באותו קיבוץ . גורמים אלה — כלכליים , חברתיים , תרבותיים , מדיניים — משתנים מ'תחנה' ל'תחנה , ' והספרות העברית נענית לשינויים הללו , ומפתחת צורות ספרותיות חדשות , המגיבות על אותם שינויים . להבנת הקשרים בין ה'תחנות / הזרמים והצורות ( המקום , התקופה והספרות ) מתחייבת גישה תרבותית חברתית בחקר הספרות העברית , על שתי בחינותיה : הבחינה האחת היא חקירת המשותף בהלכי הרוח הכלליים — זרמי מחשבה וזרמי רגש יהודיים יהדותיים — כפי שהם משתקפים במשותף אצל יוצרים בני תקופה אחת , ועם זאת אצל כל יוצר על פי ...  אל הספר
מוסד ביאליק