זרמים וצורות בספרות העברית החדשה

ספי ראשון פרקים בספתת ההשכלה ובספתת חיבת ציון מוסדביאליק ירושלים שמעון הלקין זרמים וצורות בספרות העברית החדשה ספר ראשון : פרקים בספרות ההשכלה וחיבת ציון שמעון הל קין  אל הספר
מוסד ביאליק