מקומות פרסומם הראשון של פרקי הספר

פרק ראשון : 'תהילים , 'ו בתוך : ד' רפל ( עורך , ( מחקרים במקרא ובחינוך מוגשים לפרופ' משה ארנד , ירושלים תשנ"ו , עמ' . 87-75 פרק שני : 'בעל מזמור כג על יחסו של ה' אליו : לחקר האמונות והדעות במזמורי תהילים , ' בתוך : ע' טוב ומ' פישביין ( עורכים , ( שערי טלמון : מחקרים במקרא , קומראן והמזרח הקדמון מוגשים לשמריהו טלמון , וינונה לייק , 1992 עמ' . 41 * -31 * פרק שלישי : '" Do Not Gather Up My Life With Sinners " : Psalm 26 ' , in : K . van Wyk ( ed . ) , Feet on Level Ground : A South African Tribute of Old Testament Essays in Honor of Gerhard Hasel , Berrien Center Mich . 1996 , pp . 1-21 פרק רביעי : 'תהילים כד , תרביץ סד ( תשנ"ה , ( עמ' . 330-323  אל הספר
מוסד ביאליק