פרק חמישה־עשר 'אברח ממך — אליך' במזמור קלט

לאמיר במדע המקרא משמש מזמור קלט שוב ושוב נושא לחקירות שונות . ברם על אף היגיעה , שהיא כמעט בלתי פוסקת , בחקר המזמור , טרם נמצא הפירוש המקובל על רוב החוקרים . עובדה זו מתבטאת בראש ובראשונה בתשובות הרבות והמנוגדות הניתנות על השאלות הנחשבות לעיקריות , לעקרוניות , במחקר ה'ביקורתי' של המזמור : הגדרות סוגו וקביעות Sitz im Lebeirn שלו . שכן הוא נתפס כהמנון , כהודאה , כשיר אמון ותודה , כקינה ובתחינה , כתפילת נאשם לפני זיכויו או אחריו . גם נטען שמזמור זה שייך למזמורים דידקטיים ( בעל המזמור מתכוון ללמד להתפלל . ( כמו כן חולקת הסברה שהמזמור הוא מזמור פולחני המושרש בסדרי המקדש ובמשפט הסקרלי , על תפיסתו כהבעה של רליגיוזיות אישית . היקפו המקורי של המזמור גם הוא שנוי במחלוקת , ואפילו בין הטוענים כי היקפו הנוכחי הוא המקורי , אין תמימות דעים בדבר מספר חלקיו ובדבר טיב הקשר שביניהם . מצבו של מזמור קלט במחקר מתפרש , ואף מסתבר , משיטות חקירתו . כדי לעמוד על המעוצב במזמור , עד כמה שמאפשר העומס הרגשי וההגותי המתאמץ להתבטא בו , יש לפרשו לפי השיטה הפרשנית האדקווטית , שיטת האינטרפרטציה הכוליית , בשימושה הנכון ....  אל הספר
מוסד ביאליק