פרק ארבעה־עשר 'המנהג עולמו בחסד' עניינו של תהילים קלו

תהילים קלו . המכונה בספרות חז"ל 'הלל הגדול ' . ' הוא ליטניה , שכן חוזר בו משפט ' ) כי לעולם חסדו ( ' מספר פעמים . במאמר זה . המוקדש לזכרו המבורך של ידידי המנוח פרופ' יהודה קומלוש ז"ל , נעשה ניסיון להבהיר את המובע במשפט החוזר כפרט אורגני בכלל המזמור , היינו לעמוד על המעוצב במזמור כולו בכוליותו . פסוק א ) 'הודו לה' כי טוב כי לעולם חסדו — . ' הפסוק כגרסתו מופיע במקרא עוד בחמישה מקומות . בחמישה פסוקים נוספים בא החלק 'כי טוב כי לעולם חסדו , ' וראשית הפסוק היא בשינוי לשוני קטן . ואילו הסוף , 'כי לעולם חסדו , ' מלבד במזמור הנדון נמצא עוד בשישה כתובים " . תופעה זו מעידה כי פסוקנו * מאמר זה נמסר בסוף שנת תשנ"ו והתקבל לפרסום בספר הזיכרון לפרופ' יהודה קומלוש , שעתיר היה לראות אור זמן לא רב לאחר מכן . בשל עיכובים רבים בהוצאת הספר , לא זכה המחבר לעבור על נוסחו המוגה של המאמר לפני פטירתו בי"ב באייר תשנ"ת 998 ) ן . ( 7 . 5 . הואיל ועד למסירת ספר זה לדפוס עדיין לא נתקבלו ההגהות של ספר הזיכרון הנ"ל , המאמר מתפרסם כאן לראשונה , והוא מוקדש — גם בשמה של הגב' אילי וייס שתחיי — לזכרו של ידידם יהודה קומלוש ז...  אל הספר
מוסד ביאליק