פרק שלושה־עשר תהילים קלג

לזכרה של נחמה ז"ל לשונו של תהילים קלג מובנת , אולם המכוון בביטוייו , הקשר בין אחדים ממשפטיו ועצם עניינו שנויים במחלוקת וטעונים הבהרה . זוהי אפוא מטרת המאמר . פסוק א . 'הנה מה טוב ומה נעים שבת אחים גם יחד / — המלה 'אחים' כאן מורה על בני משפחה , במובן הרחב , ולא מן הנמנע שהכוונה לעם ישראל . התפיסה הרווחת בפירושים ובמחקר בדורנו היא שתה' קלג הוא מזמור חוכמתי . לדעת דהוד : 'הוא מבטיח כי שכרה של ההרמוניה שבאחווה יהיה חיי נצח . ' קראוס מוצא כי לקח המזמור הוא ש'החיים הנכונים בצוותא של האחים על אחוזת אבות משותפת , בלתי מחולקת , הם תופעה ראויה לשבח ובעלת השלכות מרעננות לא רק מבחינת תוצאותיהם בפועל ; חייהם המשותפים של האחים הם בראש ובראשונה ברכת . "ה ברלין טוענת כי ' תה' קלג כלל אינו מזמור חכמתי ... הוא אודה לציון , ' הוא 'מבטא תקווה לאיחוד החדש של צפון ודרום עם ירושלים כבירתה של הממלכה המאוחדת' ( תה' קלג , עמ' . ( 146 , 142 לדעת אלן , המזמור בצורתו הנוכחית הוא 'שיר לציון ... לשבח את האספה של עולי רגל יהודאים בירושלים לעבודת ה' בימי חג . ' צנגר סבור כי 'תה' קלג הוא ללא ספק שיר תהילה . ' 'הוא קורא...  אל הספר
מוסד ביאליק