פרק שנים־עשר תהילים קל

לנכדי רפי מזמור קל בתהילים הוא לפי מסכת סופרים ( יט , ב ) — יחד עם תהילים קג — מזמור ליום הכיפורים . האר"י תיקן לאומרו בעשרת ימי תשובה , ויש קהילות שבהן אומרים את המזמור גם בהושענא רבה ' . בנצרות הוא השישי ב'שבעת מזמורי תשובה' ( psalmi poenitentiales ) ונקבע למזמור מיוחד ל'יום רביעי של אפר . ' מקומו של המזמור בשתי הליטורגיות נועד לו , אם במישרין ואם בעקיפין , בגלל הכתוב בו : 'כי עמך הסליחה' ( פס' ד , ( 'והוא יפדה' וגו' ( פס' ח . ( תפיסות שונות במחקר באשר לעניינו של המזמור בדמותו לפנינו מסכימות שהוא מראה , מורה את הדרך לזכות בסליחה . תפיסה זו מביאה לידי התפיסה שאת ביטויה החד נתן לותר . הוא ראה במזמורנו אחד מארבעת 'המזמורים של פאולוס , ' הואיל ולדעתו הוא בא ללמד מה שפאולוס מלמד , דהיינו כי 'סליחת העוונות נעשית בלי קיום התורה ; ' הסליחה היא חסד שהדרך היחידה לזכות בה היא הציפייה 1 ראה : 'עמק ברכה' בתוך : סדור תפלה צלותא דאברהם , ד א" ! [ תשכ"ג , [ עמ' רמא . 2 ראה פירושו של קירקפטריק . 3 השווה : הדרש של ד' אבא ( אחא ) למשפט 'כי עמך הסליחה : ' 'הסליחה מופקדת אצלך מראש השנה . וכל כך למה " , ל...  אל הספר
מוסד ביאליק