פרק שמיני תהילים פח

לזכרה של טלי שלי על תהילים פח הדעה הרווחת בחקר המקרא שהוא קינת יחיד . אשר למהות הסבל שבעל המזמור מקונן עליו , חלוקות הדעות . החוקרים שבמחצית השנייה של המאה הכ' מניחים על פי רוב שהוא סובל ממחלה אנושה , ולרוב גם מבדידות וממצוקה נפשית . מוצעת גם ההנחה שסבלו של בעל המזמור אינו אלא התרחקות רעיו ממנו . עניינו של מאמר זה אינו דיון בהשקפות שעלו בחקר תהילים פח , אלא עיון מדוקדק במזמור עצמו כדי לעמוד , עד כמה שאפשר , על המעוצב בדמותו . שלושה מפסוקי המזמור מזכירים את התמדת בעל המזמור בתפילה : פסוקים ב , י , יד . בזה ניכרת חלוקת המזמור לשלושה חלקים : פסוקים ב-י ; י -יג ; יד-יט . ו כגון וייזר ; דהוד ; זייבולד ( עמ' ;( 117-113 , 76 , 70 קראוס ; ברוילס ( עמ' : ( 288 טייט ; אילמן ( עמ' . ( 116 2 טייט , למשל , טוען כי המטפורות הממחישות את הסבל אינן מכוונות רק למחלה . ייתכן שהן מרמזות על כל מצוקה חמורה , כל נסיבה המסכנת את החיים . 3 רינגרן , עמ' . 24 לפי האג ( עמ' , ( 169 , 157—155 אמנם צורת המזמור היא זו של קינת יחיד , לא צערו של יחיד מעוצב בו אלא בעיית ההשגחה האלוהית שנגרמה על ידי אותו אך , הצער היא ה...  אל הספר
מוסד ביאליק