פרק חמישי תהילים לט

מאמר זה , המיועד להמחיש שקשרי עם ד"ר שרה קמין ז"ל הוא קשר של קיימא , מתכוון לעמוד על המעוצב במזמור לט . במדע המקרא יש בדרך כלל תמימות דעים בדבר סוגו של מזמור זה , שהוא קינה אינדיבידואלית בצורה מיוחדת . יוצא מכלל בעלי דעה זו במחציתה השנייה של המאה הכ' הוא ארתור וייזר הקובע כי ' לא ניתן לסווג את המזמור אף לא לאחד מסוגי המזמורים המוכרים ; אף כי יש בו מקווי הקינה , אין לראות בו קינה אמיתית . ' ואכן , העיון בו יעלה שהמזמור כדמותו מתנגד בבירור לתפיסתו כקינה . יתר על כן , בגלל ייחודו המוחלט אי אפשר לסווגו לשום סוג . הוא יצירה אמנותית של השתפכות נפש בלתי כבולה . אשר לעניין המזמור , דעות החוקרים חלוקות עליו . הנס יואכים קראוס , למשל , מפרשניו המדעיים של המזמור בעשרות השנים האחרונות , מסכם את פירושו כדלקמן : [ שכיב מרע ] נאבק למען תקווה ועזרה בחיים הנראים חולפים , ריקים וחסרי טעם . הוא מבקש מאלוהים את התערבותו — תשובה שתוכל להבהיר ולעזור . אבל השיר נפסק בייאוש ; הוא אפוף בחשיבה , שאין דומה לה . נוכח המוות כל החיים הם מוקשים ומתמתחים לקראת התקווה מן החוקרים שבדורנו סוברים כך , למשל , דייסלר ; דהו...  אל הספר
מוסד ביאליק