פרק רביעי תהילים כז

לאפרת בפירושו של אולסהאוזן לספר תהילים , שהופיע באמצע המאה הי"ט , כתוב על מזמור כז : 'המזמור מורכב משני חלקים הטרוגניים לגמרי שלא היה מן הראוי לצרפם יחד . השיר הראשון ( פסוקים א-ו ) כולו הביטחון השמח ביותר באדון , מביע את הבקשה להישאר במקדשו של אלהים בתמידות ... השיר השני ( פסוקים ז-יד ) כולו מזמור בקשה רגיל ' . ' התפיסה הרווחת מאז במחקר מתבטאת למשל בקביעה : 'השאלה העיקרית לפירושו של מזמור זה היא בדבר אחידותו . ' גם אותם חוקרים שאינם סבורים כי במזמור נמסרים שני שירים בלתי תלויים זה בזה וטוענים שהוא יצירה ספרותית אחידה , מחזיקים בדעה כי פסוקים א-ו ופסוקים ז-יד מהווים שתי חטיבות נפרדות , ומוצאים את אחידות הפרק על ידי השלמות דמיוניות . מאמר זה מנסה לעמוד על המעוצב בתהילים כז על פי ניתוחו בשיטת האינטרפרטציה הכוליית . המזמור מתחלק לשלושה חלקים ראשיים . בחלק הראשון ( פסוקים א-ו ) בעל 1 אולסהאוזן , עמ' . 137 2 צנגר והוספלד . 3 מן החוקרים בעשרות השנים האחרונות זוהי דעתם , למשל , של : ביירלין ( עמ' ;( 122 ון ויל ( תהילים כז , עמ' 233 ואילך ;( רידרבוס ( תהילים , עמ' ;( 211 שמיד ( עמ' ;( 52 מק קי...  אל הספר
מוסד ביאליק