פרק שלישי תהילים כו

במחקרי תהילים כו בעשרות השנים האחרונות אחת התפיסות הרווחות היא שהמזמור הוא תפילת נאשם חף מפשע הנאמרת במקדש ' . לפי תפיסה נפוצה אחרת , המזמור הוא תפילתו של עולה רגל בטקס בשעת הכניסה למקדש . כידוע , הפרשנות המדעית בימינו באשר לתפילות אלה , כמו התפילות האחרות של יחידים , נובעת מהנחות מוקדמות בדבר סוגו של המזמור Sitz im Lebeirm שלו . מאמר זה מנסה לפרש את המזמור על פי דמותו . פסוק אי . 'שפטני — . "ה פנייה זו , המופיעה גם במזמורים אחרים ( תה' ז , ט ; לה , כד ; מג , א , ( נתפסת בדרך כלל שהמכוון בה כמו באותם הכתובים , היינו , במובן : הוצא לאור משפטי , ריב ריבי . ברם , מקריאתו הצמודה של המזמור מתברר שכוונת הבקשה כאן . הערך את דרכי , את מעשי . — 'כי אני בתמי הלכתי — . ' שם הגוף עם פועל בצורת פעל הוא מודגש . 'בתמי : ' הוראתה המדויקת של המלה 'תם' בהגדירה אורח חיים של אדם : התאמה , אחדות שלמה עם דרישות מוסריות . 'הלכתי : ' צורת 'פעל' של פועל זה ושל האחרים במזמור מציינת , כאחד משימושיה , פעולה הנעשית גם בהווה . — משפט זה אינו משמש 1 כך סבורים , למשל , וייזר ; דהוז ; קראוס ; בלינגר ( תהילים כו , עמ'...  אל הספר
מוסד ביאליק