פרק שני בעל מזמור כג על יחסו של ה' אליו: לחקר האמונות והדעות במזמורי תהילים

מן המפורסמות הוא שממאה וחמישים מזמורי תהילים רק מעטים נדונו ונחקרו כה תכופות ובאופן כה אינטנסיבי כמו מזמור כג . י האתגר שמעמיד המזמור בפני החוקרים נעוץ בניסיון לחבר את החלקים או להבין את פירוש המזמור כיחידה אחת , כשלמות . שכן , התמונה בפס' א -ד מופסקת לפתע בפס' ה על ידי פעולות המתאימות רק בקושי רב למתואר בפסוקים שלפניו . קושי זה גורם להיעדר תמימות דעים בדבר מספרן ופירושן של תמונות הלשון שבמזמור . כמו כן שנויות במחלוקת הנסיבות המשתקפות במזמור . יש הרואים בו הצהרה נשגבה על שלווה בלתי מופרעת , בעוד שאחרים מוצאים כי רקעו הוא צרה צרורה . כסיבת המבוכה השוררת בחקר מזמורנו נקבע 'סגנונו המיוחד שתפיסה אמוציונאלית בוקן בפירושו לספר תהילים ( עמ' ( 115 רושם יותר משלושים חיבורים על מזמור כג שנתפרסמו בשנים . 1972-1934 מספר הספרים והמאמרים על המזמור מן השנים 1986-1973 המוזכרים Elenchus BibUographkus Biblkus" 2 עולה על ארבעים וחמישה , בהם החיבורים לקבלת התואר 'דוקטור' של מק דניאל ואוקונור . ראה : פרידמן ( עמ' ;( 139 אהרוני ואחרים . הפתרונות לבעיות המזמור הנמצאות והמומצאות — ראה בסקירתו של מק דניאל ( עמ...  אל הספר
מוסד ביאליק