אמונות ודעות במזמורי תהילים

vw y nv מאיר וייס אמונות ודעות במזמורי תהילים מאיר וייס אמונות ודעות במזמורי תהילים מוסד ביאליק ירושלים IDEAS AND BELIEFS IN THE BOOK OF PSALMS by M . WEISS  אל הספר
מוסד ביאליק