סוף דבר

ציפי ליבמן מאז נישאו הדברים ביום העיון חלפה למעלה משנה , ונראה שאנו עומדים על ספו של עידן חדש בכל הקשור למבנה הכשרת המורים באר : ^ ראשית , כל תכניות הלימודים להכשרת מורים עודכנו . בעקבות תהליך הטמעה שארך חמש שנים עברו רוב המוסדות המקיימים תכניות להכשרת מורים לעבוד על פי המתווים החדשים . המוסדות שטרם עשו כן נדרשו לכך בהקדם ( עד שנת הלימודים תשע"א שאם לא כן יחדלו לקיים הכשרת מורים ;( שנית , עתה יותר מאי פעם נדמה שהחלטה גורלית של ממש עומדת בפתח : מעבר המכללות לחינוך לאחריות הוות"ת , צעד שהוא בבחינת מהפכה של ממש בזירה האקדמית . ואכן , ביולי 2010 הודיע משרד החינוך כי שר החינוך הנוכחי גדעון סער קיבל הכרעה עקרונית בדבר העברת מכללות לחינוך לאחריות הוות"ת . בהודעה לא צוין "המכללות לחינוך , " עובדה המרמזת שבשלב זה לא מדובר על מהלך כולל וגורף , אלא במהלך מדורג שיגרור אחריו מיפוי מחדש של המכללות לחינוך , איחודן ואפילו סגירה של כאלה שלא יצליחו להתמזג . על פי הודעת משרד החינוך , החלטת השר והנחייתו לקדם בנחישות את התהליך התקבלה לאחר דיונים משותפים של משרד החינוך , מל"ג / ות"ת ונציגי המכללות לחינוך . ...  אל הספר
מכון מופ"ת