היש מדיניות לנוכח משבר ההוראה?

דרורה כפיר מב 1 א : מדיניות במשבר במאמר זה אני מבקשת להרחיב מעט את היריעה ( בדומה לנעשה בספר משכר הה 1 ראה : לקראת הכשרת מורים מתוקנת , כפיר ואריאב , ( 2008 ולהתמקד בנושא משבר החינוך וההוראה בכללו , ובשאלת המדיניות הרצויה לפתרונו של משבר זה . רבים מדברים על "המשבר שמערכת החינוך מצויה בו" ( הרפז , 2009 ב . ( אריאב ( 2008 ) טוענת כי הרפורמות התכופות בחינוך מלמדות על משבר מתמשך . אני מבקשת לטעון כי ביסוד המשבר של מערכת החינוך מצוי משבר במדיניות ( שאולי נובע מהיעדר מדיניות ) וכי הפתרונות צריכים להתחיל בגזרה זו . לפיכך הכתובת אליה דבריי מופנים איננה מורים או מורי מורים , אלא קברניטי המדיניות . בהקשר זה סקר שפורסם בכתב העת פנים ( 2009 ) מלמד כי הציבור הרחב נוטה לראות במשרד החינוך אחראי לתוצרי מערכת החינוך . רק שיעור קטן יחסית מוצא את המורים כגורם המשפיע : 32 . 3 % מטילים את האחריות על משרד החינוך לעומת 10 . 3 % המייחסים זאת למורים . ראוי לקבל את הדברים של הרפז בריאיון שערך עם פרופ' יולי תמיר בתום כהונתה כשרת חינוך ( הרפז , 2009 ב : ( "אופק חדש נתפס כהסכם שכר שהולבש עליו רציונאל פדגוגי " ( שם...  אל הספר
מכון מופ"ת