מי "מפקח" על הכשרת המורים? חופש אקדמי ומנגנוני פיקוח על המוסדות האקדמיים להכשרת מורים בישראל

ציפי ליבמן מבוא מערכת החינוך הגבוה בישראל היא מערכת בינארית מובהקת : מצד אחד מצויות האוניברסיטאות , ומן הצד האחר - מוסדות שאינם אוניברסיטאות , קרי המכללות האקדמיות לסוגיהן , וביניהן גם המכללות לחינוך ( וולנסקי ולימור , . ( 2006 זוהי אינה הבחנה תפקודית בלבד , אלא הבחנה מעמדית במפורש ( הר-זהב ומדינה , . ( 1999 אמנם גם האוניברסיטאות וגם המכללות הכלליות מרובדות בתוכן , ויש בתוכן עיליות יותר ועיליות פחות , אך המכללות לחינוך הן המוסדות היחידים לחינוך גבוה שהסדרים מוסדיים פורמליים הם הקובעים את מעמדם . המכללות לחינוך הצטרפו למערכת ההשכלה הגבוהה בישראל לפני כשלושה עשורים . הצטרפותן נעשתה מלכתחילה בתנאים מגבילים . תנאים אלו מאפשרים עד עצם היום הזה למועצה להשכלה גבוהה ולמשרד החינוך גם יחד להפעיל כלפיהן מנגנוני ויסות רבי-עוצמה , ובכך לסמן אותן כמוסדות שערך החופש האקדמי אינו חל עליהן ( רינגולד , כפיר וליבמן , . ( 2010 מאמר זה , המשמש מעין נייר עמדה , דן בחשיבות מושג "החופש האקדמי" במוסדות להשכלה גבוהה ובייחודיות ( או שמא בנחיתות ) של המכללות לחינוך בהקשר זה . בהמשך עוסק המאמר במנגנוני הפיקוח המופע...  אל הספר
מכון מופ"ת