חיפוש גורלי אחר מורים ראויים: ליקויים ביישום ידע הנדרש לניווט מערכת החינוך בישראל

שלומית אבדור מבוא אין עוררין על כך ש"חיפוש אחר מורים טובים" הוא עניין גורלי למערכת החינוך ולחברה בישראל מבחינות רבות . אולם לתפיסתי לא חסרים כיום במערכת החינוך מורים טובים . כל שנדרש הוא שמערכת זו תדע לטפח את המורים ותעניק להם תחושה של גאווה וערך מקצועיים כדי שהם עצמם ישמשו שגריריה ויסייעו לה בחיפוש ובגיוס של מורים טובים נוספים . תפיסה זו הביאה אותי ולהרהר בשורה של סוגיות הקשורות זו בזו , למשל איך מתקבלות החלטות במשרד החינוך על דרכים להתמודד במחסור במורים , או ביתר דיוק : מהו בסיס הידע שיש למקבלי ההחלטות בנושא זה ; כיצד מידע , ידע וממצאי מחקר באים לידי ביטוי בדיונים בהם מתקבלות הכרעות מרחיקות לכת בהקשר להכשרתם של מורים . מהספרות העיונית והמחקרית עולה המסקנה שהגדרת מאפייני "המורה הטוב" היא מלאכה קשה ומורכבת . גורמים במסורת , בערכים , בעמדות ובמאפיינים חברתיים נוספים עשויים ליצור הבדלים בקרב קבוצות חברתיות שונות בתפיסת המושג "מורה טוב , " שכן "טוב" הוא מושג יחסי ותלוי הקשר . לו הייתה בנמצא תשובה לשאלה מהו או מיהו מורה טוב , אזי יש לשער שמערכות החינוך היו יודעות לאתר ואף לשכנע מועמדים להצ...  אל הספר
מכון מופ"ת