יד מושטת לשותפות אמת בבניית מעמד המורה

רם שמואלי זמן רב מדי מתעלמת החברה הישראלית מהמשבר שבו שרוי מקצוע ההוראה , ובמקום זאת היא מתמקדת בסוגיות של יחסי עבודה והסכמי שכר . עם זאת , ישנה קבוצה של אזרחים חרדים התובעים מהחברה הישראלית לעשות מעשה ולגלות "אזרחות פעילה" בתביעה לטיפול עומק במשבר ההוראה . מעמדו של המורה , מיצובו המקצועי , היקף המשאבים המוקצה על ידי המדינה לטיפוח המשאב האנושי בכוח ההוראה - כל אלה הן סוגיות חוצות חברה . לטעמנו , הגיעה העת לדיון יסודי ועמוק בהן תוך כדי הבהרת שאלות מראש וקביעת כללים לדיון שכזה : מי משתתף ? על מה דנים ? איך מחליטים ? ההצעה המפורטת כאן בקצרה מבטאת את משנתנו בנוגע לשאלות יסוד אלו . היא מתבססת על מאות שעות שיחה עם מרבית הגורמים הנוטלים חלק במעשה החינוכי ובמדיניות הננקטת : מורים , מנהלים , 1 הדברים שהשמיע רם שמואלי בכנס משקפים את עמדתו כפי שהיא באה לידי ביטוי במכתב תגובה למאמרו של ד"ר רמי אמיתי : "תגובה לכתבתה של שרון כץ : 'מורים על הכוונת "' ( מתוך : קשר עין , . ( 20 : 189 המכתב התפרסם בקשר עץ , 14-10 : 191 וחתום עליו גם יצחק ( קיקי ) אוחיון . להלן הטקסט  אל הספר
מכון מופ"ת