הכשרת המורים הערבים בישראל: שוויון, הכרה, ושיתוף

אייכזן אגבארייה מבוא ספרות המחקר העוסקת בחינוך הערבי במדינת ישראל מעידה על קיומם של פערים בתשומות ובתפוקות בין החינוך הערבי לחינוך העברי ( אבו עסבה , ; 2007 אלחאג / ; 1995 עראר וחאג' יחיא , Abu-Saad , ; 2007 2006 ; Al-Haj , 1995 ; Amara & Mar'i , 2002 ; Makkawi , 2002 ; Mari , . ( 1978 ; Mazawi , 1994 היא מצביעה על מיקומה הנמוך של מערכת החינוך הערבית בסדר היום החברתי והלאומי ועל אפלייתה במישור השוויון ( למשל בתקציבים ובפיתוח תשתיות , ( במישור ההכרה ( למשל בהתעלמות מהנרטיב ההיסטורי של הפלסטינים בתכנית הלימודים ) ובמישור השותפות ( למשל באי-מימוש זכותה של האוכלוסייה הערבית להשפיע על קביעת התכנים הלימודיים ולהשתתף בקבלת החלטות ובקביעת מדיניות חינוכית . ( בנוסף לכך , ספרות המחקר מרבה לעסוק בחלקה של מערכת החינוך הערבי בניהול מערך השליטה והפיקוח בחברה הפלסטינית בישראל . היא עושה זאת למשל באמצעות ריקון תכנית הלימודים מתכנים לאומיים ובוני זהות קיבוצית ; ובאמצעות הפיכת מערכת החינוך לאפיק מרכזי לקואופטציה של אקדמאים ערבים , בעיקר נשים , תוך כדי הפיכתם לעובדי ציבור התופסים את תפקידם החינוכי באופן ...  אל הספר
מכון מופ"ת