משבר ההוראה: מקורות, תהליכים ופתרונות

תמר אריאב Teaching is going to be a booming profession in the years ahead ( Arae Duncan , U . S . secretary of education , 22 . 10 . 2009 ) MJO מקצוע ההוראה נמצא במשבר עולמי . למשבר זה שני סימנים בולטים : . 1 מחסור גדול במורים - "מחסור במורים נשאר האתגר הגדול ביותר במערכות החינוך בכל העולם ... וכדי להגיע למצב שכל הילדים ילמדו בבית ספר יסודי בשנת , 2015 נצטרך עוד 18 מליון מורים בעולם" . ( Attard , 2009 ) בארצות הברית לבדה יידרשו עד אז כמיליון מורים , שהם כשליש מכוח ההוראה הנוכחי . ( Duncan , 2009 ) אומדן המורים בישראל על פי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ( הלמ"ס ) לשנת 2013 הוא , 10 , 658 כמחציתם בחינוך הממלכתי ( מעגן , . ( 2008 . 2 שיח ציבורי המערער על אופן ההכשרה למקצוע ו / או על נחיצות ההכשרה בכלל - שיח זה נמשך כבר כעשור במרבית מדינות , OECD-n והתעצם כרכיב מרכזי בעידן האחריותיות , השקיפות , היעילות ומדידת הישגים לימודיים ברמה לאומית ובין-לאומית . בישראל הובילו את השיח הזה ועדות אל"ה ודברת , אנשי אקדמיה ומשק מתחומי הכלכלה ואף גורמים במשרד החינוך עצמו . העלייה ברישום להכשרה להוראה כאדץ בשנת ...  אל הספר
מכון מופ"ת