תוכן העניינים

פתח דבר דרורה כפיר 5 משבר ההוראה : מקורות , תהליכים ופתרונות תמר אריאב 7 הכשרת המורים הערבים בישראל : שוויון , הכרה ושיתוף איימן אגבארייה 23 יד מושטת לשותפות אמת בבניית מעמד המורה רם שמואלי 55 חיפוש גורלי אחר מורים ראויים : ליקויים ביישום ידע הנדרש לניווט מערכת החינוך בישראל שלומית אבדור 61 מי "מפקח " על הכשרת המורים ? חופש אקדמי ומנגנוני פיקוח על המוסדות האקדמיים להכשרת מורים בישראל ציפי ליבמן 83 היש מדיניות לנוכח משבר ההוראה ? דרורה כפיר 91 סוף דבר ציפי ליבמן 109  אל הספר
מכון מופ"ת