חיפוש גורלי החברה בישראל מחפשת מורים טובים

חיפוש גורלי החברה בישראל מחפשת מורים טובים אסופת מאמרים בעריכת דרורה כפיר עורכת : פרופ ' דרורה כפיר , מכללה אקדמית בית ברל כותבי המאמרים פרופ' תמר אריאב , המכללה האקדמית בית ברל ד"ר איימן אגבארייה , המכללה האקדמית בית ברל ; אוניברסיטת חיפה תת אלוף במיל' רם שמואלי , ממייסדי צוות המשימה הציבורית" הטובים בחינוך ד"ר שלומית אבדור , הקמפוס האקדמי אחוה פרופ' ציפי ליבמן , סמינר הקיבוצים - המכללה לחינוך , לטכנולוגיה ולאמנויות פרופ' דרורה כפיר , המכללה האקדמית בית ברל  אל הספר
מכון מופ"ת