22 השוואת הביטוי המילולי והפלאסטי [ב]

אולם יתרון הציור על הספרות מצד כוח הביטוי אינו מוחלט אף אינו שלם . יש מחוזות שבהם אינו קיים , ואותם עלינו לבדוק עכשיו . כל תחום הק 1 מי פתוח לספרות הרבה יותר מאשר לאמנות הפלאסטית . כל עוד אין האמנות יורדת לדרגת קאריקאטורר . יכולה היא להביע את הק 1 מי במידה מעטה בלבד . באמנות נוטה הקומי מיד לחזור לכובד ראש ; אין אנו צוחקים כשאנו מסתכלים בברחל , ( Breughel ) אף שאנו מתפעלים אצלו מאותו כוח של דמיון מבדח המצחיק אותנו כשאנו קוראים את ראבלה . רק במקום שם הק 1 מי הוא אבזר קל ערך בלבד יכול הביטוי התמוני להתחרות במלה הכתובה . יכולים אנו לעמוד עליו במה שקרוי ציור ז'אנר , שבו אפשר לראות את הצורה הממותנת ביותר של הקומי . השיכלול המופלג של הפרטים , שצוין למעלה בחינת סימן אופייני לתמונות התקופה , נוטה מבלי משים להתחלף בהנאה שבסיפור עובדות פעוטות ותמיהות . בעוד שבחדר של ארנ 1 לפיני אין הפכים הקטנים פוגעים אף כהוא זה באינטימיות החגיגית של התמונה , נעשו הללו זוטות מוזרות בלבד אצל האמן הגדול מפלימאל . ( Flemalle ) יוסף שלו על 'מזבח מרוד' עסוק בעשיית מלכודות עכברים . אצלו כל הפרטים הם 'ז'אנר , ' וחופף על...  אל הספר
מוסד ביאליק