10 ראיית־החיים האידיאלית

האופנה המתמשכת של הז'אנר הפאסטוראלי סמוך לסופם של ימי הביניים מרמזת על ריאקציה נגד האידיאל של הנימוסיות החצרנית . הנפש האריסטו קראטית , שנלאתה מן הפורמאליזם המורכב של האהבה האבירית , מתנערת מן היומרה המאומצת מדי של גבורה באהבה , והיא מהללת את חיי הכפר כמנויס ממנה . האידיאל הכפרי החדש — או מוטב לומר : המחודש — נשאר אירוטי בעיקרו . אף על פי כן יש נימה של רגש כפרי , שמקור השראתו אתי בעיקרו ולאו דווקא אירוטי . אולי נוכל להבדיל בינה לבין הנימה הפאסטוראלית ממש על ידי שנקרא לה רעיון החיים הפשוטים , או הרעיון של מתינות הזהב aurea ) cm : nn . ( mediocritas מתמזגים זה בזה בלי חסך . שלילתו של האידיאל האבירי מתעוררת בקרב האצילים עצמם . בספרות החצר צצה ביקורת עוקצנית או רגשנית עליו . אזרחי העיר , מן הצד השני , מתאמצים תמיד לחקות את דפוסי החיים האציליים . אין לד דבר כוזב יותר מתיאורו של המעמד השלישי בימי הביניים כאילו פיעמה בו שנאה מעמדית , או כאילו הגה בוז לאבירות . נהפוך הוא , תפארת חייה של האצילה מכה אותה בסנוורים ומק סימתם . אזרחי העיר העשירים משתדלים לאמץ להם את הדפוסים והנעימה של האצולה . פ...  אל הספר
מוסד ביאליק