7 הערך המדיני והצבאי של הרעיונות האביריים

דרך כלל , כשהמלומדים של ימינו באים לצייר את תמונת ימי הביניים בשקי עתם , אין הם מחשיבים הרבה את הרעיונות האביריים שנשתיירו . על פי הסכמה כללית הם רואים בהם החייאה מלאכותית פחות או יותר של רעיונות , שערכם הממשי חלף עבר מזמן . דומה שאין הם אלא עדי של חברה ולא עוד . האנשים שעשו את ההיסטוריה של הזמנים ההם — נסיכים , אצילים , הגמונים או אזרחי עיר — לא היו בעלי חלומות רומאנטיים אלא עסקו בעובדות מוצקות . עם זאת , חלקו כמעט כולם כבוד למשפט הקדום האבירי , ועדיין יש לבדוק עד היכן השפיע משפט קדום זה על מהלך המאורעות . לגבי תולדות הציביליזאציה יש לו לחלום הנמשך על חיים של שגב ערך של מציאות חשובה מאוד . ואפילו ההיסטוריה המדינית עצמה חובה עליה להביא בחשבון אשליות , שגעונות ושגיונות , כדי שלא תעלים דעתה מעובדות ממשיות . אין בהיסטוריה מגמה מסוכנת יותר מזו של הצגת העבר , כאילו היה בגדר שלמות ראציוינאלית שהוכתבה על ידי אינטרסים מוגדרים בבירור . שומה עלינו אפוא לאמוד את ההשפעה של הרעיונות האביריים על הפוליטיקה ועל המלחמה בשלהי ימי הביניים . כלום הובאו כללי האבירות בחשבון במועצות המלכים ובמועצות המלחמה ...  אל הספר
מוסד ביאליק