6 מיסדרי־אבירות ונדרים

י אידיאל של אומץ הלב , של הכבוד ושל שמירת האמונים מצא לו עוד צורות ביטוי מלבד אלו של תחרות האבירים . פרט לספורט המלחמתי , פינו מיסדרי האבירות מקום רחב ידיים , שבו היתד . החיבה לתרבות אריסטוקראטית גבוהה יכולה להתפתח . בדומה לתחרויות האבירים והענקת התואר בטפיחת חרב , שורשיהם של מיסדרי האבירות נעוצים בפולחני הקודש של עבר רחוק מאוד . המקורות הדתיים הם אליליים , אלא שמערכת המחשבה הפיאודאלית העבירה אותם לנצרות . עד צד הדיוק , מיסדרי האבירות השונים אינם אלא הסתעפויות של מעמד האבירים עצמו . שכן האבירות היתה אגודת אחווה מקודשת , שמתקבלים אליה בטקסי קבלה חגיגיים . בצורה מפותחת ביותר של טקסים אלו אנו רואים מיזוג מוזר ביותר של יסודות נוצריים ועכו"מיים : הגילוח , המרחץ ומשמרת הנשק ראשיתם נעוצה , בלי ספק , בזמנים שקודם לנצרות . מי שעברו את הטקסים האלה נקראו אבירי המרחץ , להבדיל מאלה שהועלו לדרגת אבירות בטפיחת החרב בלבד . אחרי כן הצמיח הביטוי את האגדה על מיסדר מרחץ מיוחד שהקים הנרי הרביעי , ומתוך כך הביא להקמתו של המיסדר האמיתי על ידי ג'ורג' הראשון . המיסדרים הגדולים הראשונים , אלה של הטמפלארים , ש...  אל הספר
מוסד ביאליק