בסתיו ימי-הביניים

ץהאן החפוזה תמרנוח העטיפה ' מתנת הלב' קטע מתוך שטיח קיר במןיסיאון קלוני , פאריס המת רהמתאבלים עליו קטע מתיר 'שעותיו של פיליט לה בלי * יור פלמי . שלהי המאה הט י המוסיאון הבריטי ספרי מופת מספרות העולם בהוצאת האוניברסיטה העברית בירושלים בשותפות עם מוסד ביאליק העורך הכללי : משה ברש יוהאן הוזינחה בסתיו ימי הביניים p 'lU ' 135 l E - TBWI 133 O 'lll ' E 51 יוהאן הוזיבחה  אל הספר
מוסד ביאליק