מאפייני מתמחים בהוראה בתחום החינוך הגופני: תפיסה עצמית ופרשנות של מורים חונכים לחינוך גופני

אלה שובל ואילנה ארלין תקציר עבודת המורה לחינוך גופני שונה מזו של המורים למקצועות ההוראה העיוניים מבחינות רבות : במרכז המקצוע עומד התחום המוטורי ולא התחום העיוני , הקשר של מורים אלה לתלמידים הוא בלתי אמצעי , והם מקדישים תשומת לב מועטה לבדיקת שיעורי בית ומבחנים ולניירת . פעילותם המקצועית בארגון תחרויות , מופעים ומפעלי ספורט תובעת מהם יוזמה , כישורי ארגון וכישורים נוספים . מבחינה חברתית המורה לחינוך גופני מוצא את עצמו לא פעם מבודד מצוות המורים בגלל אילוצים כגון ריחוק מתקני הספורט מחדר המורים . מחקר זה דן במאפיינים הייחודיים של מורים מתחילים לחינוך גופני ובמשמעותם בתהליכי ההכשרה וההתמחות שלהם . איסוף הנתונים נעשה בעזרת שאלונים פתוחים וראיונות מובנים שהופנו 62-ל מורים מתחילים . הממצאים אורגנו על פי שלושה ממדים : אישי , מקצועי וסביבתי . את ניתוח המשמעות של הממצאים עשו 24 מורים חונכים ב"קורס מורים חונכים , " שלא היה להם כל קשר למורים המתחילים שנחקרו . הניתוח נערך בקבוצות קטנות . המשמעויות שנתנו המורים החונכים תוקפו על ידי הספרות המקצועית . נמצא שהבעיות של המורים המתחילים לחינוך גופני דומות לא...  אל הספר
מכון מופ"ת