תרומת החונכות למתמחה בעיני מתמחים מהמגזר היהודי ומהמגזר הבדווי: היבט רב-תרבותי

אורלי מיכאל ואביבה אלקלעי תקציר מאמר זה מציג מחקר המתמקד בשאלה , כיצד תופסים מתמחים להוראה מהמגזר היהודי ומהמגזר הבדווי בישראל את תפקיד החונך ואת תרומתו להתפתחותם המקצועית . במחקר נבחנו חמש קטגוריות הנוגעות לתפקיד החונכות : המסגרת הארגונית של החונכות ; האקלים במפגש החונכות ; התרומה המקצועית של המפגשים עם המורה החונך לתחושת ההתפתחות המקצועית של המתמחה ; מילוי תפקיד המורה החונך ; שביעות הרצון הכללית של המתמחה מהמורה החונך . במחקר השתתפו 109 מתמחים בהוראה בכל המסלולים ( הגיל הרך , יסודי , על-יסודי וחינוך מיוחד ) משני המגזרים המשתתפים בסדנת התמחות באחת המכללות האקדמיות לחינוך כ * דץ . כלי המחקר כללו שאלונים פתוחים וראיונות עם המתמחים . תרומת החונך להצלחתו של המתמחה נמצאה משמעותית , וכן נמצאה שביעות רצון גבוהה מהחונכות . ממצאי המחקר מלמדים על קיום סדיר של מפגשי חונכות , על אווירה טובה במפגשים אלה , על ערנותם של מורים חונכים למצב רוחם של המתמחים ולמגוון הקשיים שלהם ועל למידה והתפתחות מקצועית של מתמחים בעקבות המפגשים עם המורה החונך . עם זאת , רוב המתמחים דיווחו על היעדר שיחה לתיאום ציפיות בין...  אל הספר
מכון מופ"ת