חקר סיפורי מקרה בשיטת הג'יקסו כאמצעי להבנת תפקידי חונך ומתמחה

מירי ברק וניצה ברנע The essence of learning is telling , and the essence of teaching is listening ( Shulman , 1997 : 2 ) . תקציר מאמר זה מתאר פעילות משותפת של חונכים ומתמחים כחלק מפרויקט ההתמחות שמתקיים בטכניון . הפעילות כללה למידה שיתופית בשיטת הג'יקסו תוך כדי התמקדות בסיפורי מקרה הדנים בקשיים של מורים מתחילים בשנת ההוראה הראשונה בבית הספר . מטרת הפעילות הייתה לבדוק כיצד תופסים המורים החונכים והמתמחים - כל קבוצה בנפרד - את תפקידם במארג הבית ספרי . המאמר בוחן את הדרך שבה המורים רואים את הבעיה המוצגת בסיפור , את המסרים הגלויים והנסתרים שמצאו בסיפור , את התהיות העולות מהמקרה ואת הדרך שהיו נוקטים לדבריהם בסיטואציה דומה . מניתוח הדיון שנערך בסיום פעילות הג'יקסו עלו ארבע קטגוריות המתארות את התכונות ואת התפקידים החיוניים הן לחתך הן למתמחה : מודעות לקשיים , יכולת ליצור קשר בונה , יכולת להתייעל עם עמיתים ומיומנות שיקוף מחשבות . נמצא כי המורים החונכים והמתמחים גם יחד רואים בקטגוריות אלו את הבסיס לבניית יחסי אמון בין מורה לתלמידיו ובין חונך למתמחיו . ניתן אפוא לומר , כי הפעילות המשותפת של המתמחי...  אל הספר
מכון מופ"ת