מתח, קונפליקטים ומורכבות בתפקיד החונכות

אורנה שץ-אופנהיימר תקציר עבודת החונכות היא תהליך מורכב , רווי מתחים וקונפליקטים . המתמחים , עובדי הוראה חדשים , נדרשים להסתגל לתפקיד מקצועי במערכת ארגונית חדשה בעבורם , להתמודד עם קשיים ואתגרים רגשיים , דידקטיים ופדגוגיים שהמערכת החינוכית מזמנת להם , ולהבנות את זהותם המקצועית . בתוך כך עוברים החונכים של אותם מתמחים תהליך של עיצוב תפקידם . בתהליך זה כמה היבטים : מתן תמיכה למתמחה ובה בעת הערכה של מידת התאמתו למקצוע ; טיפוח גישה אמפתית אל המתמחה ויכולת הקשבה לצרכיו תוך נקיטת עמדה שיפוטיתמקצועית ; ועידוד המתמחה להפעלת שיקול דעת ולאוטונומיה מקצועית תוך שילוב הנחיות מעשיות . תהליכי החונכות מתרחשים במסגרת שבועית קבועה ועקיבה , אך במציאות היום-יומית נדרש החתך להיות זמין בהתאם לאירועים המתרחשים . אף על פי שמכוונות החונך היא בזיקה לצורכי הפרט , כלומר לצורכי המתמחה , עבודתו מתייחסת למערכת הארגונית החינוכית שבה מתרחשת החונכות . מאמר זה עוסק בהיבטים התאורטיים של תפיסת החונכות למתמחים בהוראה כתפקיד מורכב ורווי מתחים . לתפיסה מקצועית זו השלכות לגבי תהליך ההכשרה , תהליך ההתמחות ומערכת החינוך . על החונ...  אל הספר
מכון מופ"ת