האוריינות הארגונית של המתמחה בית הספר על פי תפיסת המתמחה בהוראה וכפי שהמנהל מציג אותו בפני המתמחה

שרגא פישרכזן תקציר אוריינות ארגונית היא המסוגלות של המורה להשתמש במשאבים הארגוניים ביעילות . המידע שבידי המורה על בית הספר הוא חלק מהותי מהאוריינות הארגונית שלו . למורה המתחיל יש פחות מידע על בית הספר מאשר למורים הוותיקים בו , והדבר עלול לפגוע באוריינות הארגונית שלו , בעיקר לנוכח התפיסה שהשנה הראשונה לעבודה היא שנה קריטית להצלחתו של המורה . המחקר בחן כיצד נחשפים מתמחים למידע על בית הספר , ובאיזו מידה הם מעריכים את תכנית ההתמחות ובעיקר את רכיביה הקשורים לצד הסביבתי של בית הספר . כמו כן המחקר בחן אם דיווחי המנהלים שבהם הם מתארים כיצד הם מציגים את בית הספר בפני מתמחים דומים לדיווחים של המתמחים עצמם לגבי שאלה זו . 58 מורות מתמחות שהשתתפו בתכנית ההתמחות התבקשו למלא שאלונים העוסקים באופן הצגת בית הספר בפניהן ובהערכת שנת ההתמחות על רכיביה . 57 מנהלים של בתי הספר שבהן עבדו המתמחות מילאו שאלונים שאף בהם היו שאלות על הצגת בית הספר בפניהן . מדיווחי המתמחות עולה כי בית הספר הוצג לפניהן ברמה מעט גבוהה מבינונית , הן היו מרוצות מהליווי שקיבלו , ליווי המורים החונכים נתפס אצלן כטוב , אך הליווי של סדנת ...  אל הספר
מכון מופ"ת