מתמחים מעריכים את עצמם מה שרואים משם, בהחלט רואים גם מכאן

דיצה משכית ואלקה יפה תקציר שנת ההתמחות מספקת למתמחה מסגרת שבאמצעותה הוא עשוי ללמוד להעריך את תהליכי ההוראה שלו תוך כדי התנסותו בתנאי אמת . כלי המסייע לו בכך הוא היומן הרפלקסיבי . בכוחו של כלי זה גם לסייע למורי מורים ולמנחי מורים ללמוד על שנה ייחודית זו . העבודה הנוכחית מתבססת על ניתוח של יומנים רפלקסיביים של עשרה מתמחים שהשתתפו בסדנת התמחות מתוקשבת שהתקיימה באחת המכללות באר ^ במשך שנת ההתמחות , ועל ניתוח הנושאים העולים מן התיעוד העצמי של המתמחים , הנוגע לתהליכי ההוראה שלהם . בזיקה למטרת מחקר זו נבחנו שאלות המחקר האלה : אילו נושאי עניין או תחומים בולטים בתיעוד העצמי של המשתתפים בהקשר של תהליכי עבודתם בכיתה בשנת עבודתם הראשונה ? מהי הזיקה בין נושאי העניין והתחומים שהעלו המתמחים בהקשר של תהליכי עבודתם בכיתה בשנת עבודתם הראשונה לבין תחומי ההערכה המסכמת המופיעים בטופסי ההערכה המסכמת של משרד החינוך ? בהקשר של שאלת המחקר הראשונה זוהו ארבעה נושאי עניין או תחומים עיקריים בתיאורי המתמחים את תהליכי עבודתם בכיתה : מיומנויות הוראה , ניהול הכיתה וניווטה , השתלבות ומעורבות בבית הספר ואחריות מקצועית ....  אל הספר
מכון מופ"ת