להתבונן במראה: תהליך הבניית הזהות המקצועית של מורות מתחילות כפי שהוא משתקף בסיפוריהן

נורית דביר ואורנה שץ-אופנהיימר תקציר סיפורי חיים וסיפורים מקצועיים נתפסים ככלים חשובים בחקר זהויות אישיות ומקצועיות של מתבשרים להוראה ( pre-service teachers ) ושל מורים מתחילים ומומחים כאחד . מאמר זה מתמקד במורים מתחילים ובסיפורים המקצועיים שלהם משנת עבודתם הראשונה . שנתו הראשונה של המורה המתחיל מובחנת כשלב ייחודי העומד בין שלב ההכשרה לשלב המומחיות . בשנה זו מבנה המורה המתחיל את זהותו המקצועית : הוא מתלבט בנוגע לבחירת המקצוע , בנוגע לדרישות מקצועיות ולגבי ציפיות חברתיות ואישיות ; הוא בוחן את הידע שרכש בהכשרה , ומעמת אותו עם תפקודו במערכת הבית ספרית והכיתתית , והוא מחפש דרכים להשתלבות בקהילה המקצועית ובודק את מערכות היחסים עם עמיתים למקצוע , תלמידים , הורים ועוד . המאמר מציג את עולמן של מורות מתחילות , ובוחן את התהליך של הבניית זהותן המקצועית באמצעות שלושה סיפורים שהן כתבו . אלה הם סיפורים אותנטיים המתארים את שגרת החיים המקצועיים שלהן , חוויות , אירועים ומפגשים עם דמויות משמעותיות , המבנים את עולמן המקצועי מרגע כניסתן לעבודה . הסיפורים מאפשרים ללמוד על קשיי המפגש הראשוני עם המציאות החינ...  אל הספר
מכון מופ"ת